Objednávání

Rádi Vás vyšetříme a ošetříme. Při formulaci požadavků na naše pracoviště vezměte však prosíme v úvahu:

Na pracovištích v Jindřichově Hradci i v Dačicích chybějí do plného stavu pracovníků lékaři. Požadavky na vyšetření často překračuji současné kapacitní možnosti ordinace. Přesto je naší snahou vyšetřit všechny potřebné v čase odpovídajícím závažnosti onemocnění.

Proto žádáme:

* Přednostně konsultujte svého praktického lékaře/lékařku. Sami a dobrovolně jste si je zvolili a proto lze předpokládat, že oni znají nejlépe Váš zdravotní stav. Mohou proto kvalifikovaně rozhodnout, zda např není pro Vás ztrátou času konsultovat naši ordinaci, když např. Váš stav vyžaduje neprodlenou nemocniční péči, nebo konsultaci jiného odborníka atd. Kromě toho nám Vaším prostřednictvím může Váš praktický lékař zapůjčit části dokumentace, které by mohly být nápomocné k našemu posouzení Vašeho zdravotního stavu atp.

* Rozhodnete-li se po konsultaci s praktickým lékařem nebo z jiných důvodů konsultovat naše pracoviště, zřetelně a stručně uveďte důvod požadavku na vyšetření na našem pracovišti (např: skutečnost, která přímo vedla k tomuto požadavku: praktický nebo jiný odborný lékař doporučil vyšetření na našem pracovišti z důvodů…..neobvyklé bolesti na prsou anebo zřetelné zhoršování dechu při zátěži stupňující se v poslední době, které nelze vysvětlit nárůstem Vaší hmotnosti….. obava o vlastní zdraví, protože někdo v rodině zemřel na srdeční onemocnění ve relativně nízkém věku….. v  posledních dnech se objevil otok jednoho lýtka a lýtko při chůzi bolí…… atd. atp.)

* Uveďte stručně na základě Vašich zkušenosti anebo na základě získaných informací, co (podle Vás)  může být příčinou současného stavu, zda jste současný stav již konsultoval s nějakým lékařem, případně zda máte již nasazenou nějakou léčbu.

* Výslovně prosíme uveďte, zda pravidelně nebo občasně užíváte nějaká léčiva, zvláště léky proti srážení krve, na cukrovku, asthma, zažívací nebo revmatické choroby atd. Důležité může být také užívání tzv. potravinových doplňků, atp.

* Při rozhovoru se sestrou a určování termínu k vyšetření zvažte prosíme dobře své přepravní možnosti (veřejné dopravní spojení, přepravní možnosti rodinných příslušníku dle jejich pracovních povinností atd. atp.).  Nežádejte prosíme termín, o kterém si nejste jisti, zda jej můžete dodržet.

* K prvnímu vyšetření s sebou vždy přineste doporučení k vyšetření (existuje-li), všechny pravidelně anebo nepravidelně užívané léky a potravinové doplňky v originálním balení, Váš občanský průkaz a doklad o Vašem zdravotním pojištění. K přesnému zhodnocení Vašeho zdravotního stavu a  ke zpřesnění léčby i k posouzení Vašich  vyhlídek je vhodné abychom byli informování  např o průběhu léčby z průkazky diabetika anebo z průkazu antikoagulační léčby (INR-Quick ).

* Posudková vyšetření pro Českou správu sociálního zabezpečení a vyšetření pro komerční životní pojišťovny podléhají zvláštnímu režimu. O takovémto požadavku informujte recepční sestru.

Upozorňujeme, že o pořadí přijetí k vyšetření rozhoduje lékař, dle aktuální situace. Obecně upřednostňujeme  osoby se závažnými změnami zdravotního stavu, zvláště s rychlým zhoršováním v poslední době. Dále upřednostňujeme těhotné ženy a bezpříspěvkové dárce krve.

Jste-li zásadně limitováni přepravními možnostmi proti původně dohodnutým okolnostem, informujte také recepční sestru. Jste-li ze zásadních subjektivních důvodů nuceni ke spěchu, či nedodržení termínu, zvažte možnost přeobjednání. Vždy prosím informujte recepční sestru.

Normami obnovovanými ministerstvem zdravotnictví je vydán seznam chorob a stavů, při kterých jsou postižení dlouhodobě sledování v odborných ordinacích.  Nevztahuje-li se na Vás toto opatření počítejte, že po stabilizaci stavu budete opět předáni do péče Vašeho zvoleného praktického lékaře – lékařky. Pokud by mělo něco bránit tomuto postupu, sdělte to včas lékaři naší ordinace. Berte však prosím v úvahu, že naše pracoviště má omezené kapacitní možnosti.

Máte-li jakékoliv připomínky k těmto formulovaným zásadám a stanoviskům anebo máte jakékoliv  připomínky k naší práci, sdělte to prosím kterémukoliv lékaři naší ordinace, nejlépe přímo MUDr. L. Berkovi nebo MUDr. S. Krajíčkové.