Ambulantní monitorace EKG

Popis metody a důvody vyšetření:

Ambulantní monitorace EKG (AMEKG, Holter) je pro kardiologii nepostradatelnou vyšetřovací metodou. Vyšetření umožňuje posoudit srdeční frekvenci, rytmus a některé další funkční parametry srdce v podstatně delším časovém intervalu, než umožňuje vyšetření za Vašeho pobytu v ordinaci. Kvalitní snímače které máme k dispozici, doplněné kvalitním vyhodnocovacím programem i naše mnohaleté zkušenosti s metodou umožňují hodnotit nejen vývoj srdeční frekvence, její nepravidelnosti a případně změny podmíněné nedokrevností srdečního svalu, ale také funkční potenciál Vašeho autonomního nervového systému. To poskytuje jinak obtížně zjistitelné informace o Vašem zdravotním stavu. Získané informace často podmiňují správnou diagnózu i včasnou a úspěšnou léčbu.

Příprava na  vyšetření:

Většinou není nezbytná. Vhodné je promyslet, případně připravit si spektrum činností, které většinou v průběhu dne (případně noci) provádíte. Důležitá také může být volba vhodného oděvu. Ten je třeba přizpůsobit plánovaným aktivitám v obvyklém rozsahu. Vyšetření prakticky neomezuje druh a rozsah prováděných činností, kromě pobytu ve vodě . Také činnosti svou povahou anebo prostředím vyvolávající intenzivní pocení mohou komplikovat získání kvalitního záznamu.

Chování při vyšetřování:

Mezi aktivitami, které v monitorovaném období budete provádět by především neměly chybět činnosti, které jsou pro Váš způsob života typické, které Vám působí obtíže, nebo které jsou zdrojem obtížně popsatelných pocitů. Celkový režim po monitorovanou dobu by měl představovat Váš typický den co do pracovních, sportovních, či jiných, zájmových aktivit. Měl by také zahrnovat nejen druh a rozsah odpočinkových aktivit typu fyzického klidu při četbě, luštění křížovek, sledování televize atp., ale také spánek. Vhodné je dodržet obvyklou dobu ulehnutí ke spánku i dobu opouštění lůžka.
Za předpokladu, že pravidelně konsumujete některé látky (kouření cigaret, jiné typy konsumace tabáku nebo kouření jiných substancí; pití piva nebo jiných druhů alkoholu; konsumace černé kávy, zeleného, černého čaje anebo určitého druhu bylinkových čajů) je žádoucí tyto konsumace provozovat i v monitorovaném období. Monitorace  neruší sportovní, ani jiné (např. sexuální) aktivity. Následující vyhodnocení odpovědi Vašeho srdce a funkce oběhu na provozované aktivity může přispět k přesnějšímu hodnocení Vašeho zdravotního stavu, případně ke zpřesnění léčebných postupů.
Správnou interpretaci výsledků monitorování spolupodmiňuje přesný údaj o čase, t.j. kdy  a které činnosti jste provozovali, případně kdy a jaké obtíže se vyskytly. Na základě zkušeností upozorňujeme, že pro správné hodnocení funkce oběhového systému je velmi důležité zaznamenávat také např. čas vykonání velké i malé potřeby a to jak ve dne, tak v noci. Užitečné je také m.j. zaznamenání času telefonických hovorů s emočně významným obsahem (např. výměna názorů s partnerem, dítětem, spolupracovníkem, delší popovídání s přítelem/přítelkyní a pod.) Z uvedených informací také samozřejmě vyplývá, že je velmi důležité do průvodného listu s časovým záznamem aktivit označit dle možnosti přesně dobu užití léků, případně provádění léčebných procedur.
Všechny Vámi uvedené údaje jsou nedílnou součástí Vaší zdravotní dokumentace a proto podléhají příslušné ochraně dat. Kromě toho máte možnost údaje, které se zdráháte uvést písemně, doplnit vyhodnocujícímu lékaři ústně. V případě sdělování pomocných údajů k tomuto vyšetření  pamatujte, že míra Vaší důvěry je pro náš vztah velmi důležitým faktorem. Bez Vaší spolupráce mohou být hodnocení záznamu a z toho vyplývající léčebná doporučení málo úspěšné.
Upozorňujeme, že převzetím monitorovacího přístroje přebíráte za něj plnou odpovědnost. Snímací jednotka je plně uzpůsobena použití v celém nahoře popsaném spektru činností a dokonce jako jediná na současném trhu je odolná vodě. Vodě a jejímu působení však není odolný systém elektrod a ten podmiňuje správné snímání později vyhodnocovaných údajů. Přístroj, elektrody i snímací kabely chraňte, prosíme, před mechanickým poškozením a nevystavujte je účinkům slunce ani mrazu. V  případě odlepení elektrod očistěte původní místo a elektrodu (případně její náhradu, kterou jste obdrželi při přiložení jednotky) umístěte na původní místo. O výskytu všech problémů při monitoraci informujte sestru, které jednotku předáváte. (V případě poškození jednotky anebo snímacích kabelů si připravte číslo Vaší pojistky – např. Sdruženého pojištění domácnosti).