Vyšetřovací metody

Měření hodnot TK a srdeční frekvence

Ambulantní monitorace TK

EKG

Ambulantní monitorace EKG

Zátěžové testy:

Bicyklová ergometrie

Zátěžová dynamická  echokardiografie

Zátěžová farmakologická echokardiografie

Vyšetření stavu poddajnosti-tuhosti tepenného systému (CAVI = Cardio Ankle Vascular Index)

Vyšetření spektrální analýzy srdečního rytmu

Polohový test (HUTTT = Head UTilt Table Test)

Ultrazvuková vyšetření:

Echokardiografické vyšetření

Analýza záznamu systémem EchoPac

Vyšetření žil

Vyšetření tepen

Vyšetření končetinových tepen

Vyšetření karotid

Vyšetření ledvin

Pletysmografická vyšetření

Svalový test

Chladový test končetinových tepen

Monitorace energetického výdeje

Další metody a některé další údaje o používaných vyšetřovacích metodách  postupně doplníme.