!! Pracovní příležitosti !!

Přijď se přesvědčit, že poskytování kvalitní ambulantní péče o nemocné nezávisí na adrese, ale na vzdělaných, zkušených, dobře vybavených a sociálně uvědomělých lékařích a sestrách. Zajímá-li tě medicína a život v atraktivním přírodním a historickém prostředí, budeš spokojen.

Nestátní zdravotnické zařízení Ordinace pro kardiovaskulární choroby a diabetes v Jindřichově Hradci nabízí:

»»

1. Pracovní místo kardiologa pro pracoviště v Jindřichově Hradci
 • Základním požadavkem je atestace z kardiologie a zájem o praktickou ambulantní péči o nemocné s chorobami srdce. Nedostatek zkušeností s jednotlivými vyšetřovacími metodami metodami není překážkou. Praxi lze doplnit v každodenní činnosti, bude-li vážný zájem o dlouhodobou spolupráci.
 • Nabídkou kromě ubytování a mzdy (odpovídající kvalifikaci, kvalitě  a výkonnosti – viz dále) také je práce v týmu 3 zkušených lékařů (všichni minim. 2 atestace) a 5 zkušených sester, znalých speciálních vyšetřovacích metod ambulantní kardiologie, diabetologie i angiologie .
 • Současná výbava pracoviště umožňuje komplexní péči o nemocné s chorobami srdce, cév a s diabetem v plném rozsahu neinvazivních vyšetřovacích metod včetně ambulantních monitorací EKG, TK a monitorace energetického výdeje, spektrální analýzy SR a ECHO vyšetřovacích metod na 2 echokardiografických přístrojích Vivid 7 (typ Vantage a Dimension 08) včetně SW ke zpracování systémem EchoPac. Hodnocení tuhosti stěny tepen umožňuje přístroj typu Vasera 1500. (V této oblasti má pracoviště, dle mínění japonských odborníků, jedny z největších zkušeností v Evropě. Vedoucí lékař zkušenosti pracoviště přednášel na pozvání v zimě 2010 na odborné konferenci v Tokyu).
 • Pro kardiologa znalého UZ vyšetřování srdce a cév nabízíme nástupní mzdu 72 000 Kč s dalším vývojem podle pracovního potenciálu a managerských schopností.
 • Podmínky pro zvyšování kvalifikace jsou zajištěny především účastí na odborných akcích kardiologické společnosti.  Je však také možnost aktivně se podílet na vlastní výzkumné činnosti pracoviště (detaily až v osobním jednání).
 • Pracoviště je , vzhledem k přístrojové výbavě a zkušenosti pracovníků, vyhledávaným partnerem pro spoluúčast na studiích ověřujících nové léčebné postupy a farmaka. Příjem pracoviště z této činnosti dále zvyšuje příjem aktivně zapojených pracovníků.
 • V případě zájmu a managerských schopností je reálný předpoklad převzetí pracoviště po jeho současném provozovateli.
 • V případě zájmu je předpoklad zapojení do služeb RZP nebo na lůžkovém interním oddělení nemocnice s dalšími možnostmi zvyšování příjmu.

»»

2. Pracovní místo angiologa nebo kardiologa pro pracoviště v Dačicích
 • Základním požadavkem je příslušná specializace v oboru ukončená atestací a zájem o praktickou ambulantní péči o nemocné s chorobami srdce.
 • Nedostatek zkušeností s jednotlivými vyšetřovacími metodami není překážkou.Nabídkou je mzda dobře odpovídající kvalifikaci, kvalitě práce a výkonnosti. Starosta města nabízí byt s plochou kolem 100 m2 v blízkosti pracoviště.
 • Výbava pracoviště je prakticky identická jako na pracovišti v JH, vč. posledního typu ECHO přístroje Vivid 7 Dimension 08 se 3 typy sond. Spolupráce na pracovišti bude se 3 lékaři a 5 sestrami znalými všech vyšetřovacích metod ambulantní kardiologie a diabetologie.
 • Na pracovišti v Dačicích je na velmi dobré úrovni spolupráce se špičkově vybavenou biochemickou laboratoří (Medila) se spektrem metod odpovídající nemocnici krajského typu s přímým výstupem na PC našeho pracoviště bezprostředně po provedení analýz.
 • Pro angiologa se zájmem o komplexní kardiovaskulární diagnostiku a terapii nabízíme nástupní mzdu  60 000 Kč s dalším vývojem dle odborného potenciálu a managerských schopností.
 • Pro kardiologa znalého UZ vyšetřování srdce a cév nabízíme nástupní mzdu  72000 Kč s dalším vývojem podle odborného potenciálu a managerských schopností.
 • Podmínky pro zvyšování kvalifikace jsou zajištěny především účastí na odborných akcích kardiologické (angiologické, internistické) společnosti.  Je však také možnost aktivně se podílet na vlastní výzkumné činnosti pracoviště (detaily až v osobním jednání).
 • Pracoviště je , vzhledem k přístrojové výbavě a zkušenosti pracovníků, vyhledávaným partnerem pro spoluúčast na studiích ověřujících nové léčebné postupy a farmaka. Příjem pracoviště z této činnosti dále zvyšuje příjem aktivně zapojených pracovníků.
 • V případě zájmu je předpoklad zapojení do služeb RZP nebo na lůžkovém oddělení nemocnice s možností dalšího zvyšování příjmu.

Obě pracoviště dávají možnost dalšího profesního růstu, podílu na publikační činnosti, obě pracoviště jsou v turisticky atraktivní oblasti. Zájem pacientů překračuje naši kapacitu. Zdravotní pojišťovny se doposud chovají k pracovišti vstřícně. Máš- li Ty co nabídnout, přijď mezi nás

Přirozeným spádem je území na rozhraní 6 okresů 3 krajů a Rakouska. Jazykové znalosti jsou vítány.

Kontakt pro zájemce:
Email: luberka@iol.cz
Tel.: +420-602-486-247