Měření TK a SF

Popis metody a důvod vyšetření:

Měření hodnot krevního tlaku (TK) a srdeční frekvence (SF) je základním všeobecně lékařským vyšetřením. Nepřímým, přesně definovaným  způsobem jsou měřeny hodnoty systolického („horního“, STK) a diastolického („dolního“ DTK) krevního tlaku. Současně získáváme údaje o srdeční frekvenci a o pravidelnosti (typu nepravidelnosti) srdečního rytmu.

Příprava na vyšetření:

Hodnoty TK a SF jsou velmi proměnlivé. Pro co nejpřesnější posouzení zdravotního stavu (případně výsledků léčby atd.) je nutno dodržovat standardní podmínky: Fyzický a psychický klid v sedě,  přiměřená teplota v místnosti, obnažená pravá paže, manžeta tonometru správné šíře přiložená na paži netísněné vyhrnutým oděvem, správná výše  tonometru ve vztahu k srdci vyšetřovaného atd.

Chování při vyšetřování:

Klid v sedě, nepohybovat paží, předloktím ani prsty na rukou. Při měření nelze spěchat.
Jedno měření se skládá z minimálně dvou nafouknutí tonometru s minimálně 2-3 min. odstupem. Rychlost vypouštění tlaku z tonometru se řídí rychlostí srdeční frekvence. Pokles hodnot tlaku v manžetě o 10 mm Hg musí být během více, než 3 ozev. Je-li rozdíl v naměřených hodnotách STK anebo DTK mezi 1. a 2. měřením větší, než 10 mm Hg, je vhodné měření třetí opět s odstupem 3-5 min. K dokumentaci měřených hodnot  používáme poslední měřené hodnoty a registrujeme také hodnotu srdeční frekvence.
Poznámka:
Stejný postup doporučujeme užívat i pro domácí měření zajišťované přímo pacientem nebo jinou, většinou jemu blízkou osobou. Protože většina populace jsou praváci, jsou prodávané tonometry uzpůsobeny k přiložení na levou paži. (Většina osob má z anatomických důvodů hodnoty TK na pravé paži vyšší.) V ordinaci i mimo ni dodržujeme zásadu měření vždy na jedné a téže paži.
Pro využití v lékařském sledování zásadně nepoužíváme tonometry přikládané nad zápěstí.