Pracoviště

Ordinace pro kardiovaskulární choroby a diabetes je nestátní zdravotnické zařízení (IČO 46639331, IČZ 34 215 000), které se zabývá vyšetřováním, léčením, sledováním a posudkovým hodnocením osob ohrožených a nemocných chorobami srdce, cév a s diabetem. Činnost ordinace pokrývá široké spektrum neinvazivních ambulantních vyšetřovacích metod oborů kardiologie, angiologie, diabetologie i dalších oblastí oboru vnitřního lékařství..
Pracovníci ordinace se zabývají také dalšími činnostmi, které bezprostředně souvisejí s péčí o osoby ohrožené a nemocné kardiovaskulárními chorobami. Jsou to např. zdravotně výchovná činnost zaměřená na laickou veřejnost, odborně vzdělávací činnost zaměřená na lékařskou veřejnost – především praktické lékaře a lékaře interních oborů. Výbava Ordinace technikou a zkušenosti pracovníků Ordinace umožňují také smluvní činnost v oblasti výzkumné.

Kde nás najdete »

Vyšetřovací metody »

Vyšetřovací prostory »