EKG

Popis metody a důvod vyšetření:

Elektrokardiografické vyšetření (EKG) je základním přístrojovým vyšetřením nejen v kardiologii, ale i při všeobecně interních vyšetřeních, kdy je potřebné získat základní informace o stavu a činnosti srdečního svalu.
Informace získáváme z grafického záznamu významně zesílených elektrických potenciálů, které provázejí činnost srdečního svalu. Vyšetření poskytuje informace o srdečním rytmu a o některých změnách srdečního svalu. Z povahy vyšetření (záznam v ordinaci, poloha, fyzický klid, trvání záznamu jen několik sekund atd.)  vyplývá, že toto vyšetření nemusí nutně odkrýt všechny abnormality srdečního svalu anebo jeho funkce.

Příprava na  vyšetření:

Zvláštní příprava většinou není nutná. Je třeba jen odložit oděv kryjící hrudník a horní končetiny a  obnažit dolní část bérců. Sestra přiloží elektrody na obnažený hrudník a končetiny a po zklidnění vyšetřovaného spostí většinou automatickou registraci záznamu.

Chování při vyšetřování:

Poloha vleže na zádech. Nutný je fyzický klid - bez pohybu končetinami. Nejlépe je mlčet a nekašlat, vyhnete se poruchám při snímání – a z toho plynoucího opakování vyšetření. V některých případech registrujeme křivku během inspiria, připadně měníme přiložení elektrod a registrujeme záznam ze zvláštních svodů.