Ambulantní monitorace TK

Popis metody a účel vyšetření:

Ambulantní monitorace krevního tlaku (AMTK) je vyšetřovací metoda, jejímž cCílem je zjistit vývoj hodnot TK  v podmínkách co nejbližších každodennímu režimu vyšetřovaného. Sledujeme chování hodnot TK a srdeční frekvence při a po zátěži, v bdělém stavu i ve spánku. Manžeta se přikládá na méně používanou paži. Přístroj automaticky nafukuje manžetu v nastavených intervalech (ve dne častější, v noci obvykle řidší).

Příprava na  vyšetření:

Není nutná. Vhodné je však promyslet a připravit si na dobu vyšetření režim co nejvíce podobný každodenním aktivitám v rámci zavedeného životního stylu.

Chování při vyšetřování:

Při činnostech i v klidu dbát na kontrolu řádného přiložení přiložení manžety na paži. Po dobu vlastního měření  je vhodné nepohybovat paží s manžetou, netřít paží s manžetou o hrudník, ani se nedotýkat manžetou např. sedadla při jízdě v autě a pod. Při nedodržení tohoto pokynu většinou považuje přístroj zachycované zvuky za rušení a nafukování manžety (i několikrát) opakuje, případně nepříjemně zvyšuje tlak v nafukované manžetě.
Pro vyhodnocení nálezu je důležité pečlivě zapisovat čas začátku a trvání všech druhů aktivit, včetně užití léků, jídla, pití, kouření, vyprazdňování, ulehnutí na lůžko, spánku atp.
Přístroj i jeho manžetu chraňte před účinkem zevních faktorů, jako jsou voda, mráz, přímý sluneční svit atd.
Viz také postup při ambulantní monitoraci EKG, se kterou AMTK často kombinujeme.